Продължаване на лицензията за производство на електрическа енергия, издадена на ТЕЦ „Бобовдол“, област Кюстендил <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-145" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Продължаване на лицензията за производство на електрическа енергия, издадена на ТЕЦ „Бобовдол“, област Кюстендил

Страна, която ни подава казуса Екологично сдружение „За Земята“ Местоположение/локация на казуса гр.Бобовдол, Кюстендилска област Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища Фактическа обстановка а) Инвеститорът е „ ТЕЦ Бобовдол „ЕАД, с.Големо село, община Бобовдол; … Продължете
<span class="rating-result before_title mr-filter rating-result-140" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>Волфрамова мина край с.Кръстава, Велинградска община

Волфрамова мина край с.Кръстава, Велинградска община

Моля, оценете -> Страна, която ни подава казуса Инициативна група за запазване на община Велинград като екологично чист район без рудодобив, представена от В.Т. Местоположение/локация на казуса Землището на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна … Продължете
Кариера за строителни материали – с.Балша <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-150" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера за строителни материали – с.Балша

Страна, която ни подава казуса Местна общност, състояща се от три сдружения – Екология Балша, ЕкоМрамор, Еко Връбница-Надежда и Н.И. Местоположение/локация на казуса с.Балша, район Нови Искър Столична община Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишеност, строителни материали. Фактическа обстановка а) … Продължете
Комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобовдол“ <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-148" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобовдол“

Страна, която ни подава казуса Екологично сдружение „За Земята“ Местоположение/локация на казуса гр.Бобовдол, Кюстендилска област. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища. Фактическа обстановка а) Инвеститорът е „ ТЕЦ Бобовдол „ЕАД; б) описание на дейността … Продължете
„Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“, землището на с.Влахи., община Кресна, обл.Благоевград <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-153" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

„Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“, землището на с.Влахи., община Кресна, обл.Благоевград

Страна, която ни подава казуса Директорът на РИОСВ-Благоевград Местоположение/локация на казуса Река Влахинска, с.Влахи, община Кресна Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП малка ВЕЦ за производство на електрическа енергия Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение … Продължете
Съгласуване на търсене и проучване на природен газ – село Вранино, Добричка област <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-142" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> </span> <span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Съгласуване на търсене и проучване на природен газ – село Вранино, Добричка област 5/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Фондация „Льо Балкан“, с.Дуранкулак Местоположение/локация на казуса Блок 1-11 за търсене и проучване на природен газ в землището на с.Вранино, област Добрич. На територията на блок „1-11 Вранино“ се намират защитени зони от мрежата НАТУРА … Продължете