Кариера за строителни материали – с.Балша <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-150" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера за строителни материали – с.Балша

Страна, която ни подава казуса Местна общност, състояща се от три сдружения – Екология Балша, ЕкоМрамор, Еко Връбница-Надежда и Н.И. Местоположение/локация на казуса с.Балша, район Нови Искър Столична община Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишеност, строителни материали. Фактическа обстановка а) … Продължете
Комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобовдол“ <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-148" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Комплексно разрешително на ТЕЦ „Бобовдол“

Страна, която ни подава казуса Екологично сдружение „За Земята“ Местоположение/локация на казуса гр.Бобовдол, Кюстендилска област. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на електроенергия чрез изгаряне на кафяви въглища. Фактическа обстановка а) Инвеститорът е „ ТЕЦ Бобовдол „ЕАД; б) описание на дейността … Продължете
„Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“, землището на с.Влахи., община Кресна, обл.Благоевград <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-153" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

„Изменение на обект „МВЕЦ Т. на р.Влахинска“, землището на с.Влахи., община Кресна, обл.Благоевград

Страна, която ни подава казуса Директорът на РИОСВ-Благоевград Местоположение/локация на казуса Река Влахинска, с.Влахи, община Кресна Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП малка ВЕЦ за производство на електрическа енергия Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение … Продължете