Съгласуване на търсене и проучване на природен газ – село Вранино, Добричка област <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-142" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> </span> <span class="star-result"> 5/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Съгласуване на търсене и проучване на природен газ – село Вранино, Добричка област 5/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Фондация „Льо Балкан“, с.Дуранкулак Местоположение/локация на казуса Блок 1-11 за търсене и проучване на природен газ в землището на с.Вранино, област Добрич. На територията на блок „1-11 Вранино“ се намират защитени зони от мрежата НАТУРА … Продължете
Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-312" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> </span> <span class="star-result"> 0/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн 0/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Инициативна група „Съседите на Рекоул“ – физически лица, живеещи в кв.Рудничар на гр.Перник. Местоположение/локация на казуса Град Перник, кв.Рудничар – в непосредствена близост до урбанизираната територия Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишленост, добив на въглища. … Продължете