Кариера за строителни материали – с.Балша <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-150" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера за строителни материали – с.Балша

Страна, която ни подава казуса Местна общност, състояща се от три сдружения – Екология Балша, ЕкоМрамор, Еко Връбница-Надежда и Н.И. Местоположение/локация на казуса с.Балша, район Нови Искър Столична община Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишеност, строителни материали. Фактическа обстановка а) … Продължете