Огнеопасно море <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-610" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Огнеопасно море

В средата на септември на сайта на Министерството на енергетиката се появи покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за безопасността на дейностите по...
Минирана стратегия <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-622" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Минирана стратегия

Най-малко 0.8 и най-много 4 процента е размерът на концесионната такса, която дължат на обществото фирмите, добиващи метални руди у нас. Така е определено в...
Още една малка ВЕЦ, моля – и задръжте рестото! <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-606" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Още една малка ВЕЦ, моля – и задръжте рестото!

Колекционерите на съдебни абсурди ще намерят ценна находка в стенограмата от приключило през лятото производство в Благоевград. От протокола на делото личи, че нито ищецът...
Кариера зад ъгъла <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-626" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера зад ъгъла

Преди малко повече от година две момичетата от столицата се местят да живеят на село – Десислава Петрова и Симона Величкова. Избират с.Ъглен – заради прекрасната...