Достъп до информация, свързана с Националната стратегия за развитие на минната индустрия <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-695" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Достъп до информация, свързана с Националната стратегия за развитие на минната индустрия

Страна, която ни подава казуса Д. С. – физическо лице Местоположение/локация на казуса Гр.София, Министерски съвет на Република България Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост. Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – в … Продължете
ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-697" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище

Страна, която ни подава казуса СДП „Балкани“. Местоположение/локация на казуса Находище „Асарел Медет“, община Панагюрище, област Пазарджик”. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост. Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Асарел … Продължете
ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.” <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-693" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.”

Страна, която ни подава казуса Гражданска инициативна група Местоположение/локация на казуса Находище „Елаците” , община Мирково, Софийска област.” Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е … Продължете
Огнеопасно море <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-610" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Огнеопасно море

В средата на септември на сайта на Министерството на енергетиката се появи покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за безопасността на дейностите по...
Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-324" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от гр.Мартен, Община Русе. Местоположение/локация на казуса Град Русе- индустриалната зона на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Зоната на КТМ се намира в източната част на града и е в непосредствена близост … Продължете
Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-326" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> </span> <span class="star-result"> 4/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област 4/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от с.Ъглен, община Луковит, представлявана от Д.П. Местоположение/локация на казуса Землището на с.Ъглен, край р.Вит, на територията на община Луковит, Ловешка област. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали … Продължете
Кариера зад ъгъла <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-626" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера зад ъгъла

Преди малко повече от година две момичетата от столицата се местят да живеят на село – Десислава Петрова и Симона Величкова. Избират с.Ъглен – заради прекрасната...
Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-312" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> </span> <span class="star-result"> 0/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн 0/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Инициативна група „Съседите на Рекоул“ – физически лица, живеещи в кв.Рудничар на гр.Перник. Местоположение/локация на казуса Град Перник, кв.Рудничар – в непосредствена близост до урбанизираната територия Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишленост, добив на въглища. … Продължете