Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-324" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от гр.Мартен, Община Русе. Местоположение/локация на казуса Град Русе- индустриалната зона на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Зоната на КТМ се намира в източната част на града и е в непосредствена близост … Продължете
Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-326" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> </span> <span class="star-result"> 4/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област 4/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от с.Ъглен, община Луковит, представлявана от Д.П. Местоположение/локация на казуса Землището на с.Ъглен, край р.Вит, на територията на община Луковит, Ловешка област. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали … Продължете
Кариера зад ъгъла <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-626" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера зад ъгъла

Преди малко повече от година две момичетата от столицата се местят да живеят на село – Десислава Петрова и Симона Величкова. Избират с.Ъглен – заради прекрасната...
Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-312" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Концесия за добив на въглища от участък „Гладно поле-А“ на находище Пернишки въглищен басейн

Страна, която ни подава казуса Инициативна група „Съседите на Рекоул“ – физически лица, живеещи в кв.Рудничар на гр.Перник. Местоположение/локация на казуса Град Перник, кв.Рудничар – в непосредствена близост до урбанизираната територия Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добивна промишленост, добив на въглища. … Продължете