Достъп до информация относно разрешение за ползване за строеж „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000(1000) тона годишно“, издадено на „Полисан“ ООД за строеж на територията на територията на КТМ, гр.Русе, община Русе <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-790" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Достъп до информация относно разрешение за ползване за строеж „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000(1000) тона годишно“, издадено на „Полисан“ ООД за строеж на територията на територията на КТМ, гр.Русе, община Русе

Страна, която ни подава казуса При извършване на журналистическа справка е намерена журналистическа публикация във в.“Утро“, Русе от дата 15.12.2015 година. Публикацията засяга страничен аспект на случай, по който експертите по проекта вече работят. Местоположение/локация на казуса Град Русе- индустриалната … Продължете
Инвестиционно намерение за извършване на дейност, представляваща механична обработка и преработка на дървесина, екологични горива – пелети край с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-314" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Инвестиционно намерение за извършване на дейност, представляваща механична обработка и преработка на дървесина, екологични горива – пелети край с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил

Страна, която ни подава казуса М.П., жител на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил. Местоположение/локация на казуса Землището на с.Бараково, община Кочериново, област Кюстендил. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Производство на горива – пелети, както и производство на електроенергия чрез разполагане на … Продължете
Комини убийци <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-650" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Комини убийци

От началото на отоплителния сезон от комина на къщата на ул. „Копривщица“ 11 излиза гъст дим с остра задушлива миризма, напомняща изгаряне на гуми, бакелит,...
Достъп до информация, свързана с Националната стратегия за развитие на минната индустрия <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-695" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Достъп до информация, свързана с Националната стратегия за развитие на минната индустрия

Страна, която ни подава казуса Д. С. – физическо лице Местоположение/локация на казуса Гр.София, Министерски съвет на Република България Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост. Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – в … Продължете
ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-697" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширяване промишлената площ на „Асарел Медет” АД, гр. Панагюрище

Страна, която ни подава казуса СДП „Балкани“. Местоположение/локация на казуса Находище „Асарел Медет“, община Панагюрище, област Пазарджик”. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост. Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е „Асарел … Продължете
ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.” <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-693" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

ОВОС на инвестиционно предложение за „Добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците” АД до 2031 г.”

Страна, която ни подава казуса Гражданска инициативна група Местоположение/локация на казуса Находище „Елаците” , община Мирково, Софийска област.” Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Минна промишленост Фактическа обстановка а) кой е инвеститор, собственик на съоръжение, инициатор на инвестиционно предложение – инвеститор е … Продължете
Огнеопасно море <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-610" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Огнеопасно море

В средата на септември на сайта на Министерството на енергетиката се появи покана за обществено обсъждане на проект за Наредба за безопасността на дейностите по...
Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-324" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Инвестиционно намерение за дейности, свързани с преработка на нефтопродукти и производство на гориво край гр.Мартен, община Русе

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от гр.Мартен, Община Русе. Местоположение/локация на казуса Град Русе- индустриалната зона на бившия Комбинат за тежко машиностроене (КТМ). Зоната на КТМ се намира в източната част на града и е в непосредствена близост … Продължете
Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-326" > <span class="mr-star-rating"> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star mr-star-full"></i> <i class="fa fa-star-o mr-star-empty"></i> </span> <span class="star-result"> 4/5</span> <span class="count"> (1) </span> </span>

Инвестиционно намерение за добив на скалнооблицовъчни материали край с.Ъглен, община Луковит, Ловешка област 4/5 (1)

Страна, която ни подава казуса Инициативна група от с.Ъглен, община Луковит, представлявана от Д.П. Местоположение/локация на казуса Землището на с.Ъглен, край р.Вит, на територията на община Луковит, Ловешка област. Вид ЕДП/подотрасъл на ЕДП Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали … Продължете
Кариера зад ъгъла <span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-626" > <span class="no-rating-results-text"></span> </span>

Кариера зад ъгъла

Преди малко повече от година две момичетата от столицата се местят да живеят на село – Десислава Петрова и Симона Величкова. Избират с.Ъглен – заради прекрасната...