Полезни връзки към Интернет страници на български институции в областта на ЕДП

 

Министерство на енергетиката

http://www.me.government.bg/bg

 

Комисия за енергийно и водно регулиране

http://www.dker.bg/

 

Министерство на околната среда и водите

http://www.moew.government.bg/

 

Изпълнителна агенция по околна среда

http://eea.government.bg/

 

РИОСВ-Благоевград

http://riosvbl.org/

 

РИОСВ-Бургас

http://www.riosvbs.eu/

 

РИОСВ-Варна

http://www.riosv-varna.org/

 

РИОСВ-Велико Търново

http://www.riosvt.org/

 

РИОСВ-Враца

http://riosv.vracakarst.com/bg/

 

РИОСВ-Монтана

http://www.riosv-montana.com/

 

РИОСВ-Пазарджик

http://new.riewpz.org/main.php

 

РИОСВ-Перник

http://www.pk.riosv-pernik.com/

 

РИОСВ-Плевен

http://www.riew-pleven.org/

 

РИОСВ-Пловдив

http://plovdiv.riosv.com/main.php

 

РИОСВ-Русе

http://www.riosv-ruse.org/

 

РИОСВ-Смолян

http://smolyan.riosv.com/main.php

 

РИОСВ – София

http://www.riew-sofia.org/

 

РИОСВ-Стара Загора

http://stz.riew.e-gov.bg/Kontakti-c131

 

РИОСВ-Хасково

http://haskovo.riosv.com/main.php?module=content&cnt_id=1

 

РИОСВ-Шумен

http://www.riosv.icon.bg/

 

Българска минно-геоложка камара

http://www.bmgk-bg.org/

 

Българска ветроенергийна асоциация

http://bgwea.eu/

 

Асоциация на производителите на екологична енергия

http://apee.bg/bg/

 

Българска фотоволтаична асоциация

http://www.bpva.org/bg/

 

АЕЦ „Козлодуй“

http://npp-nb.bg/