--------------2015-------------------------

Зелена светлина за строителството на нови нефтопреработвателни мощности край Русе и червен картон за протестите на местни хора даде тамошният административен съд на 13 октомври 2016 г. Три десетилетия след Комитета за Русе и митингите на майките,  тежката миризма от химическите производства отново заплашва да похлупи Русе и региона.

Хората са убедени, че производството на гудрон и битум и сега трови тях и околната среда и нямат никакво желание да узнаят какво ще последва, ако то се увеличи с 20 пъти, както е планирано.  А инвестиционното намерение е само част от по-голям проблем: през последните четири години хората в Русе и околностите отново усещат работата на фирмите в промишлените зони с носовете си – чрез системно обгазяване, непоносима миризма и кашлица.

Ще строим завод. Отново.

През 2014 г. русенската фирма „Полисан“ АД, специализирана в преработката на нефт и нефтени продукти, планира да развие дейността си. Двете й инвестиционни предложения, описани в процедура за оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС),  предвиждат увеличение на капацитета на вече съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум – от 10 000 тона до 200 000 хил. тона годишно, както и изграждане на нов комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 000 тона годишно.

В първите дни на 2016 г. изпълнителният директор на „Полисан“ АД Людмил Вълков, цитиран от „Свищов нюз“, хвърля още светлина върху мащабите на проекта, като представя финансовите позитиви от реализирането на проекта. Говори се за 500 нови работни места и инвестиция от 200 милиона лева, 130 от които са предвидени за инфраструктура и екология. Според цитираното съобщение, увеличението на производството ще бъде реализирано „чрез използването на най-съвременни технологии, гарантиращи висока ефективност и минимално въздействие върху околната среда“.

------------------------------

В непосредствена близост до площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене са и последните къщи на русенския град Матен. Сателитно изображение: Гугъл

Производствената площадка на „Полисан“ е разположена на територията на “Комбинат за тежко машиностроене”АД (КТМ) в ликвидация. И на по-малко от 2 километра от крайните къщи на Мартен. Много от жителите на града не са съгласни с предвиденото развитие на химическото производство. През април 2015 г. по време на информационна среща с ръководството на „Полисан“ те изразяват притесненията си – убедени са, че производството, и без разширение, е опасно за здравето им и  околната среда, а нетърпима миризма не е рядкост. В опит да дадат по-широка гласност на позицията си хората се обединяват в  сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“, впоследствие преименувано на Екосдружение „Дунавки регион“ след присъединяването на хора и от други дунавски общини.

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе взима разнопосочни решения по оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за двете инвестиционни предложения. Решение № РУ 2-2/2015 от 3 август 2015 г. на Директора на РИОСВ – Русе дава зелена светлина на инвестиционното предложение за увеличаване на капацитета на инсталацията за производство на гудрон и битум.  Не е одобрено обаче предложението за изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“. В резултат освен обединени в една процедура по ОВОС, през октомври 2015 г.  двете инвестиционни предложения се оказват и в една съдебна зала в Административен съд – Русе. Предмет на съдебното производство е жалба на „Полисан“ АД срещу решението на директора на РИОСВ – Русе по ОВОС, оспорваща частта, в която не е одобрено изграждането на новия комплекс. В рамките на същото производство постъпват и жалби от сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ и ПП „Зелените“, които пък оспорват одобреното увеличаване капацитета на инсталацията за производство на гудрон и битум.

Долина на химията

Според годишния отчет за дейността на РИОСВ – Русе за 2015 г., от всички обществени обсъждания през годината, свързаните с инвестиционните предложения на „Полисан“ АД предизвикват най-голям обществен интерес – в двете обсъждания с предложения и възражения са взели участие над 100 души. Адвокат Анатоли Казаков, който представлява едновременно партия Зелените и Еко-сдружение „Дунавски регион“ в съдебното производство срещу решението на РИОСВ – Русе, посочва, че общественото внимание е насочено към „Полисан“ АД поради спорните инвестиционни предложения, но проблемът с химическото производство в района всъщност е доста по-широк. „Там е джунгла от цистерни, складове с химикали, суровини, готова продукция“, разказва за площадката на бившия КТМ. По думите му, ако струпването на складове и суровини с опасен характер продължава, може да се стигне до тежки последици за хората и околната среда. „Там здрее екологична бомба“, категоричен е Казаков.

---------olympus-digital-camera

Адв. Анатоли Казаков е категоричен, че на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене, в непосредствена близост до Русе и Мартен, зрее екологична бомба. Фото: Велина Барова / Евромегдан

Изглежда, че опасенията му донякъде са споделени и от РИОСВ – Русе. Сред мотивите на контролния орган да не одобри предложението за изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ е посочена концентрацията на предприятия с потенциал за утежняване на последствията от голяма авария и възникване на т. нар „ефект на доминото“ на територията на бившия КТМ. По информация, посочена в решението, освен „Полисан“ АД на площадката са разположени още седем такива предприятия, три от които са с висок рисков потенциал.

Множество сиганли за неприятни миризми в Мартен през май 2015 г. междуведомствена комисия извършва проверка на производствените обекти в КТМ-Русе, съгласно Заповед №
6-95-00-493/15.05.2015 г. на Областния управител на Област Русе. Проверката установява, че потенциален източник на интензивно миришещи вещества е производствената дейност
на Инсталация за производство на растителни масла, стопанисвана от „Олео Протеин“ ЕООД, като на дружеството са издадени предписания. Подробният доклад на комисията обаче обрисува доста по-тревожна картина.

1/3 от преприятията извършват дейности, при които могат да възникнат екологични проблеми

Според доклада от 4 юни 2015 г., на територията на бившето КТМ има 39 производства, като 1/3 от тях извършват дейности, при които могат да възникнат екологични проблеми. В периода 18 – 22 май са проверени 13 обекта, като за всички тях са установени различни нарушения за здравословните, екологичните и други нормативни изисквания. Комисията заключва, че няма разработен подробен устройствен план, а „обектите са разрешавани за изграждане „на парче“. За 7 от обектите не са открити данни за издаване на разрешителни за строеж, а в два от тях са установени строително-монтажни дейности без необходимите документи. Сред тях е и „Полисан“ АД, която получава санкция от 20 000 лв. за построяване на вакуум колона и две бетонни площадки към съществуваща инсталация за производство на гудрон без необходимите строителни книжа. „Използваните и съхранявани в обектите на химическата промишленост голям брой и в значителни количества химични вещества и смеси с токсично, канцерогенно, мутагенно и сенсибилизиращо действие, създават определен професионален и здравен риск за работния персонал“, се казва още в доклада. Под общия знаменател на посочените здравни рискове е включена и „Полисан“ АД, като според доклада такова опасно действие имат и произвежданите от компанията продукти.

Отнесени от вихъра

Носения от подходящ вятър, газовете от химическите производства бързо и безпрепятствено стигат до жителите на Русе и Мартен. Според годишния отчет на РИОСВ – Русе за 2015 г., сигнали за неприятни миризми в Русе са постъпвали в различни периодни на годината, но само между 14 и 15 септември са постъпили 53 сигнала за обгазяване. Поредното върхово ниво на задушливата миризма  провокира остра реакция от страна на гражданското общество. На 17 септември стотици хора се включват в шествие в центъра на Русе, която, по думите на Анатоли Казаков, се е превърнало в най-мащабната демонстрация в града за последните 15 години.

--------------------15------

Поредното обгазяване на Русе предизвиква най-голямата демонстрация в града за последните 15 години. Фото: Виктор Стоянов / Зелените

„Протестът не е срещу една или друга компания, една или друга институция, а ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ!“ се казва в организационната страница на събитието във Фейсбук. По време на демонстрацията 533 души са дали подписа си, призовавайки за намеса от страна на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия срещу замърсяването на околната среда и застрашаването на здравето на жителите на града. В писмо от 18 септември 2015 г. „жителите на Русе“ търсят помощ за „справяне с проблема и осигуряване на основните граждански права, едно от които е правото на чист въздух“. Казва се още, че въпреки постоянните сигнали, подадени на „зеления телефон“ на РИОСВ – Русе, обгазяването продължава. Според Анатоли Казаков спецификата на замърсяването води до малко констатирани нарушения и оттам – до повтарянето им. Замърсяването зависи от посоката на ветровете, а разсейването на газовете става бързо и невинаги контролният орган изпраща екип навреме, разяснява Казаков.

----------------------19871988----

Протестите в Русе срещу трансграничното химическо замърсяване белязаха края на тоталитарния режим през 1987-1988 г. Фото: Архив БНР

Във връзка с подписката Светослав Малинов, депутат в Европейския парламент от Реформаторския блок, отправя официално запитване към  Европейската комисия за ситуацията в Русе. В иначе лакничния си бюрократичен отговор Европейският комисар по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела припомня, че има заведено дело срещу България в Съда на Европейския съюз „за трайно високи равнища на прахови частици в атмосферния въздух, които представляват значителен риск за общественото здраве (зоната за следене на качеството на въздуха BG0004, където се намира Русе, е включена в производството за неизпълнение на задължения пред Съда на ЕС (дело C-488/15)“.

Тревожни данни за състоянието на въздуха у нас посочва и изследване за замърсяването на въздуха на Международната енергийна агенция. България се нарежда на четвърто място по смъртност на всеки 100 хил. души. Според доклада от 2016 г. у нас този брой е приблизително 170. И до сега в групата „За чист въздух в Русе“ във Фейсбук гражданите, настояващи за подобряване на състоянието на въздуха, споделят информация и „поздрави“ като: „Добро утро в този приказен и ароматен на бакелит ден“, а случаите на обгазяване и протести по улиците на дунавския град продължават.

Въпреки всички доводи на протестиращите, обаче, на 13 октомври 2016 г. във връзка с инвестиционните намерения на „Полисан“ АД Административният съд в Русе излезе с решение в полза на фирмата. Съдът отхвърля оспорването по жалбите на ПП „Зелените“ и Екосдружение „Дунавски регион“ срещу Решение №РУ 2-2/2015г. на директора на РИОСВ – Русе в частта, в която е одобрено увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум. Същевременно по жалбата на „Полисан“ съдът отменя същото решение в частта, която не одобрява изграждането на нов комплекс „Хидрокрекинг“. В тази част преписката се връща на Директор на РИОСВ – Русе за продължаване на производството. 

„Зелените“ и екосдружението ще обжалват решението пред Върховния административен съд, потвърди адв. Анатоли Казаков. По думите му експертизите на вещите лица по делото са базирани на непредставителни данни – епизодични измервания на въздуха в Русе, извършвани в произволни моменти, които не дават цялостна картина за състоянието на въздуха. „Естествено, че като се вкарат такива данни, ще излязат такива резултати“, коментира адв. Казаков и допълва, че въпреки тях съдът не би трябвало „да се вкарва в буквата на закона“, без да обмисли какви биха могли да бъдат последствията утре.

 

----------------------------------------------------20092014-------a---------------------------------------wwwngograntsbg

Този материал е изработен в рамките на проект “Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, изпълняван от Център за екологично право /ЦЕП/ и BlueLink.net със съдействието на Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на текста се носи от Център за екологично право /ЦЕП/ и Фондация БлуЛинк и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Моля, оценете

Велина Барова

Коментарите са затворени.